Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu

Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz

 

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Zakup nagłośnienia do sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu."

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Zakup nagłośnienia do sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu.

MIEJSKO-gMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W ZAGÓRZU

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej p.z.p. na dostawę pn.

"Zakup nagłośnienia do sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu."

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniportalu dostępnego pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Nr postępowania: MGOKiS.271.1.2021

Informacje

Liczba wyświetleń: 153
Utworzono dnia: 07.10.2021

Historia publikacji

  • 07.10.2021 19:57, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu
  • 07.10.2021 19:57, Administrator
    Dodanie załącznika: SWZ
  • 07.10.2021 19:56, Administrator
    Dodanie załącznika: Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy